אם הרוק ומי רגלים ודומיו מחמיצים - שו"ע סימן תסו' סעיפים ה' - ו'

כ"ד אדר תשע"ט
שלא לעשות מלאכה בערב פסח אחר חצות - שו"ע סימן תסו' סעיף א'

מומלץ בשבילך