הקדשת שיעור

אם הרוק ומי רגלים ודומיו מחמיצים - שו"ע סימן תסו' סעיפים ב' - ד'

מומלץ בשבילך