"אם החכמים היו מכוערים היו חכמים יותר" - האם החכמה סותרת את היופי ?

כ"ה אייר תשע"ה
מסכת תענית דף ז' ע"א

מומלץ בשבילך