אם הבחור אינו מצליח להעריך את הבחורה על מה שיש בה -הם לא יצליחו להתקדם

ט"ו סיון תשע"ט
עמוד 119 בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך