הקדשת שיעור

"אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עוולה"

מומלץ בשבילך