אל תפרוש מן הציבור

ה' תמוז תשע"ו
פרק שני משנה ה'

מומלץ בשבילך