"אל תונו איש את אחיו"

י"א אייר תשע"ט
ספר ויקרא פרק כה' פסוק יד'

מומלץ בשבילך