הקדשת שיעור

אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס

מומלץ בשבילך