אל תבזה שום אדם אפילו לא את הרשעים

ז' סיון תשע"ח
פרק רביעי משנה ג'

מומלץ בשבילך