אלו נשבעין ונוטלין - שכנגדו חשוד על השבועה . מה דינו של החשוד

ו' אדר ב תשע"ט
מסכת שבועות דף מד' ע"ב

מומלץ בשבילך