אלו נשבעין ונוטלין - האם התקנה על הנטילה או השבועה ? או שניהם ?

ג' אדר ב תשע"ט
מסכת שבועות דף מד' ע"ב

מומלץ בשבילך