הקדשת שיעור

"אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם"

כ"ד אייר תשע"ו
ספר במדבר פרק א' פסוק טז'

מומלץ בשבילך