"אכלו זרים כוחו והוא לא ידע"

ד' אב תשע"ז
הושע פרק ז' פסוק ט' הערה : בתאריך ב' לא התקיים שיעור

מומלץ בשבילך