הקדשת שיעור

אי אפשר לשנות שום דבר בלי הספרות

ה' שבט תשע"ה
אורות התחיה פסקה לז' - "הספרות תתקדש, וגם הסופרים יתקדשו" הערה : השיעור הבא שעסק בפסקאות מב, מג, מד - לא הוקלט בגלל תקלה

מומלץ בשבילך