הקדשת שיעור

'איש על דגלו' - עניין הדגלים במדבר

כ"ב אייר תשע"ט
כמה פעמים חוזרת התורה בפרשה על הציווי לחנות ' איש על דגלו. מה משמעות חניה זו? מדוע היא כל כך חשובה? כיצד בא לידי ביטוי בשמות נשיאי השבט עניין הדגלים. ואיך זה קשור ליום ירושלים.

מומלץ בשבילך