איפוק ואי פתיחות בפגישת הכרות עלולים לפספס קשר שעשוי להצליח

ד' אדר ב תשע"ט
עמוד 114 בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך