הקדשת שיעור

אין מאורעות בני האדם מקרה אלא הכל בהשגחה

י"ז כסלו תשע"ו
עמוד תפב' במהדורת הרב יצחק שילת

מומלץ בשבילך