"אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד" - מדוע?

ט"ו סיון תשע"ו
פרק שני משנה ה'

מומלץ בשבילך