הקדשת שיעור

איך מניחים שנאת חינם ועוברים לאהבת חינם ?

מומלץ בשבילך