איך להתייחס לדברים שמפריעים ליצירת תחושת השותפות

ד' כסלו תשע"ט
עמוד 102 בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך