איך יוצאים מעולם של תבן וטיט לעולם של חרות ?

כ"ח אדר ב תשע"ט
מעשה מעני ומרגלית- איך יוצאים מעולם של תבן וטיט לעולם של חרות? מהי חרות אמיתית? כיצד מצליחים להשאיר ראש מעל המים, ומהו סןד התבואה ? סיפור של רבי נחמן כמשל ליציאת מצרים

מומלץ בשבילך