איך בונים את הבטחון העצמי ?

ה' כסלו תשע"ו
***לעילוי נשמת רות בת מנחם יהושע*** אדם שמודד את חשיבותו על פי ההצלחה, חי תמיד בפחד לאבד את מעמדו. הביטחון עצמי נובע מחוויה עצמית. דמיון נובע- הציור מצטייר מעצמו, החוויה מגיעה מבפנים. ההצטיירות נובעת מתוך עבודה עצמית. אפשר להמליץ לילד כיצד לנהוג, השינוי יתחולל רק אם הילד ירצה בו. ''וישב יצחק..''(בראשית כו, יח) - האוייב סותם את הבאר, כדי שיצחק לא ישאב את כוחו מבפנים אלא יושפע מהסביבה. יצחק מלמד אותנו את כוח העצמיות, מידת הגבורה, רואה את הנקודה הפנימית, ''כולך יפה רעייתי ומום אין בך''. לאחר בנייה פנימית איכותית, ניתן להשפיע בחוץ, כך עם ישראל לעומת אומות העולם. עלינו להיות אור לגויים, להאיר להם מתוך הנקודה העצמית שלנו. הרב חרל''פ- אדם מפחד להאמין בעצמו כי זה דורש ממנו לצאת ולהתמודד, אך צריך להיות אדם גדול, אדם שמחובר לארץ, לאדמה, זו המסוגלות למצוא את הטוב במציאות. כדי לגדל את המקום העצמי של אחרים, אדם צריך קודם כל לגדל את מקומו העצמי. ר' נחמן- אדם צריך להאמין שביכולתו לדעת מה נכון. האלוקות נמצאת בליבו של האדם, יש סכנה של נפילה אך היא עדיפה על מצב בו אדם מפחד להאמין בעצמו. ''כי לבי חלל בקרבי''- הלב יודע עתידות, אדם מצליח לראות בתוך עצמו מה נכון ומה לא. הרב לוריא- לעיתים אדם מגיע למבוי סתום, הוא חש שמשהו חוסם אותו. אדם מפוחד מקיף את עצמו בהגנות. כדי להתפנות למציאת הפנימיות אדם זקוק לתורה. בכתבי הרב קוק מופיעים ביטויים של העצמה, אדם צריך להיות בהתחדשות, להאמין בטוב שבתוך עצמו. רמב''ם- ''הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו'': כשהקול קול יעקב, עשיו לא שולט על ישראל, כשאדם לומד תורה הוא פועל נכון במציאות. אדם צריך לפעול בתוך המציאות, התורה מגבירה את הנוכחות של האדם בעולם. רמב''ן- האבות קיימו מצוות בגלל ארץ ישראל, היא מסוגלת להביא לאדם תורה. זו הסיבה שרחל נפטרה לפני הכניסה לארץ, כי בארץ אסור לחיות עם שתי נשים והרי יעקב היה נשוי לרחל ולאה. התורה שייכת לאיברים, לאברהם היו כליות יועצות, והאמונה נמצאת במותניים. פעמים רבות ילד זקוק לחוויה, הריחוק הרגשי גורם לקור. פיתוח העצמי דורש התחדשות. זוגיות תוך נפשית- חיבור בין מוח שמאל לימין, דיבור (מוח שמאל) על הציורים (מוח ימין). חשמל: חש –שתיקה , מל- מילה : אדם מגלה מילים חדשות, התחדשות בדיבור. השפה שנשכחה- חלקיקי חוויות שנשכחו וצריך להעלות אותם. והארץ אזכור- האדמה, הבוץ, הגוף. הרב קוק- יש באדם ניצוצי אור שמחוברים לאור הגדול במרומים. ככל שעושים עבודה פנימית כך פוגשים את ה' יותר. כל פעם שאדם רוצה להיטיב, הוא מתחבר למקום גבוה. ציורים חיצוניים כגון המכשירים הטכנולוגיים מנתקים את האדם מהציורים הפנימיים. הזוהר- לגלות את האור בכל איבר. אורייתא: תורת ה', המציאות, הסתכל בתורה וברא את העולם. אדם שעוסק בתורה, מקיים את העולם. לכל איבר יש חיות, אדם צריך לרקוד, להניע את איבריו. לרקוד מתוך תורה זו עבודת ה'. בניית החוויה היא בניית הכלי. כשאדם רואה שכל המציאות היא דבר ה' הוא לא מפחד. כשאדם לא מחובר לעצמו הוא מתגונן, הדמיון עוזר להוריד את ההגנות. אדם יכול לצאת מהכלא של עצמו אך צריך להאמין בו שיצליח. כדי לחנך ילד למקום הנובע יש לדבר עם הילד דרך הלב, לתת לו אפשרות להתמודד.

מומלץ בשבילך