איך אנחנו משלבים בין כל כוחות הנפש החיוביים והשליליים לשיפור הזוגיות

ז' שבט תשע"ה
פרעה שילח את העם אך לאחר שלושה ימים הצטער ורדף אחריה, בתוך הזוגיות אנחנו חייבים לאפשר לעצמי להופיע, להתחבר אל מקום הרגש אחרת קיימת זוגיות של אגו.

מומלץ בשבילך