הקדשת שיעור

איזוהיא דרך שידבק בה האדם ? - שכן טוב

ג' תמוז תשס"ז

מומלץ בשבילך