איזה משקל צריך לתת בכל מרכיב בבחירת בת הזוג

ה' כסלו תשע"ט
עמוד 102 בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך