"איזהו מכובד" - מניין שיש לשאוף להיות מכובד ?

י"ד אייר תשע"ח
פרק רביעי סוף משנה א'

מומלץ בשבילך