"אחיך"

י"ט אייר תשע"ג
מהו עומק הציווי "וחי אחיך עמך", כיצד צריך לדאוג שאחיך לא יפול ואיזו עבודה נפשית מזמין הפס' הזה.

מומלץ בשבילך