הקדשת שיעור

"אחותי רעייתי יונתי תמתי"

מומלץ בשבילך