הקדשת שיעור

"אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה מנשה"

מומלץ בשבילך