הקדשת שיעור

"אז ימלא שחוק פינו"

ח' אב תש"ע

מומלץ בשבילך