הקדשת שיעור

אז יבנה יהושע מזבח לה' אלהי ישראל

ב' חשון תשע"ג
פרק ח' פסוק ל'

מומלץ בשבילך