אור יקרות וקפאון : הגיגי אור לחג הפסח

כ"ח אדר תשס"ט
על גאולתנו ועל פדות נפשנו מיציאת מצרים ועד היום פסח התקיים בישיבת ההסדר קרני שומרון אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר

מומלץ בשבילך