הקדשת שיעור

# אורו של משיח

ח' שבט תש"פ
ספר 'שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות' בהוצאת ספריית חוה . עמוד 59 המאמר אורות התחיה פרק א'

מומלץ בשבילך