הקדשת שיעור

אהבת הבריות - לכולם

י"א חשון תשע"ב
לעילוי נשמתו של הרב בנימין אייזנר זצ"ל

מומלץ בשבילך