הקדשת שיעור

אהבת דוד ויהונתן - אהבה שאינה תלויה בדבר

י"ז כסלו תשע"ה
תחילת פרק כ' דוד מספר ליהונתן כי שאול מבקש להורגו, יהונתן מסרב להאמין. דוד מבקש מיהונתן עזרה אך יהונתן מתלבט והם יוצאים יחד לשדה.

מומלץ בשבילך