הקדשת שיעור

אהבה אמיתית ושאינה אמיתית

כ"ב טבת תשע"ט
פרק חמישי משנה טז'

מומלץ בשבילך