הקדשת שיעור

אדם כי יקריב מכם קרבן לה'

כ"ו טבת תשס"ז
פרק א פסוק ב פרשת ויקרא

מומלץ בשבילך