"אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"

מומלץ בשבילך