אדוני שאל את עבדיו היש לכם אב או אח

ב' טבת תשס"ט
א - ספר בראשית פרשת ויגש פרק מד פסוק יט ב - משנה מסכת פסחים פרק ב' משנה ד' האוכל תרומה בשוגג ג - אורות התחיה פסקה לג "גדולה היא תביעתנו הגופנית"

מומלץ בשבילך