הקדשת שיעור

אדום ועמלק

ט"ז אלול תשס"ח
פרק כד פסוק יח פרשת בלק

מומלץ בשבילך