חיפוש בכותרת\תוכן

בחר תוכן

בחר מדור

בחר רב

בחר סדרה

בחר נושא

דפי מקורות

בחר פרשת השבוע

בחר חג

סדר לפי תאריך

מס' תוצאות בדף

 מציג תוצאות לפי:

נקה חיפוש

play3
בית המדרש
הקמת המשכן וסיום ספר שמות – פרק מ'
הקמת המשכן וסיום ספר שמות - פרק מ'
61 דקות
מילות מפתח:פרשת פקודי
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 64
play3
בית המדרש
אלה פקודי המשכן משכן העדות – פרק לח פסוק כא
אלה פקודי המשכן משכן העדות - פרק לח פסוק כא
56 דקות
מילות מפתח:פרשת פקודי
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 63
play3
בית המדרש
עשיית המשכן – פרק לה פסוק ו
עשיית המשכן - פרק לה פסוק ו
58 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 62
play3
בית המדרש
השבת והמשכן כאמצעים למפגש עם הבורא
השבת והמשכן כאמצעים למפגש עם הבורא
50 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 61
play3
בית המדרש
ההנהגה הכפולה של עם ישראל על ידי משה ואהרן – פרק לה
ההנהגה הכפולה של עם ישראל על ידי משה ואהרן - פרק לה
54 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 60
play3
בית המדרש
ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה – פרק לד פסוק כח
ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה - פרק לד פסוק כח
53 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 59
play3
בית המדרש
וימהר משה ויקד ארצה וישתחו – מה פשר המהירות ? – פרק לד פסוק ח
וימהר משה ויקד ארצה וישתחו - מה פשר המהירות ? - פרק לד פסוק ח
54 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 58
play3
בית המדרש
גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה
גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה
57 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 57
play3
בית המדרש
ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך – פרק לב פסוק לב
ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך - פרק לב פסוק לב
54 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 56
play3
בית המדרש
וישכימו ממחרת ויעלו עולות – פרק לב פסוק ו
בקשר לחטא העגל
וישכימו ממחרת ויעלו עולות - פרק לב פסוק ו בקשר לחטא העגל
60 דקות
מילות מפתח:ערב רב
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 55
play3
בית המדרש
וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר – פרק לב פסוק א
וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר - פרק לב פסוק א
55 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 54
play3
בית המדרש
יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמים וארץ
יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמים וארץ
61 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 53
play3
בית המדרש
כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם – פרק פסוק יב
כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם - פרק פסוק יב
55 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 52
play3
בית המדרש
וקדשתי את אוהל מועד – פרק כט פסוק מד
וקדשתי את אוהל מועד - פרק כט פסוק מד
58 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 51
play3
בית המדרש
ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד- המעלה באכילת הקרבנות
ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד- המעלה באכילת הקרבנות
60 דקות
מילות מפתח:קרבנות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 50
play3
בית המדרש
בגדי הכהונה וההקבלה לכוחות החיים באדם
בגדי הכהונה וההקבלה לכוחות החיים באדם
60 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 49
play3
בית המדרש
ועשית בגדי קודש – בגדי כהונה ועיניינם
ועשית בגדי קודש - בגדי כהונה ועיניינם
60 דקות
מילות מפתח:בגדי כהונה
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 48
play3
בית המדרש
תפקיד המנורה במקדש – פרק כה – פרשת תרומה
תפקיד המנורה במקדש - פרק כה - פרשת תרומה
52 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 47
play3
בית המדרש
ונתת אל הארן את העדות אשר אתן אליך – פרק כה פסוק טז
פרשת תרומה
ונתת אל הארן את העדות אשר אתן אליך - פרק כה פסוק טז פרשת תרומה
58 דקות
מילות מפתח:פרשת תרומה
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 46
play3
בית המדרש
מבנה המשכן
מבנה המשכן
56 דקות
מילות מפתח:פרשת תרומה
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 45

סרטון הדרכה חדש (מעודכן ל ראש חודש ניסן) למציאת תוכן באתר החדש

עזרו לנו להשתפר וספרו לנו על חווית החיפוש שלכם :