האם מותר לתת מתנה בשבת? הרב אלחנן פרינץ עונה

האם מותר ליתן מתנה לחתן בר-המצווה בשבת במקום בו יש עירוב? או במקרה בו אדם מוזמן לסעודת-שבת, האם מותר לו להביא שי למשפחה המארחת (במקום שיש עירוב)? המרדכי (ביצה ב, תרעו) כותב שאסור ליתן מתנה לחבירו בשבת אלא אם כן זה לצורך שבת או לצורך מצווה, כהקניית ד’ מינים ביום-טוב. ביאר הבית-יוסף (תקכ”ז) כי הטעם […]

“לא נביאת זעם”; ראיון אישי עם צביה מרגליות

לאור התעצמות פעילות עולם התרבות נוכח היציאה מהקורונה מספרת היוצרת צביה מרגליות על המסלול הישיר לדוקטורט עליו ויתרה, מגלה מתי ומדוע החלה לכתוב, כיצד חוותה את לימודי המשחק כאישה דתייה במוסד חילוני ומדוע כה התחברה לעולם הפואטרי סלאם

הסעת יולדת בשבת על ידי בעלה או באמבולנס? הרב אלחנן פרינץ עונה

יולדת אשר צריכה ללדת בשבת, האם עדיף שבעלה ייקח אותה לבית החולים או שמא עדיף להזמין אמבולנס עם נהג גוי? הגמרא במסכת יומא (פד, ב) אומרת: “ואין עושין דברים הללו לא על ידי נכרים ולא על ידי כותיים, אלא על ידי גדולי ישראל. ואין אומרין יעשו דברים הללו לא על פי נשים ולא על פי […]

הדעות השונות בהלכה לגבי ביקור בקברי צדיקים – הרב אלחנן פרינץ

שומעים אנו לעיתים אנשים היוצאים בתקיפות נגד ביקור בבתי קברות ומאידך רואים אנו כי המוני בית-ישראל פוקדים את קברותיהם של צדיקים, בייחוד בערבי חודשים. ננסה לסקור את הדעות בנושא ולראות כיצד יש להורות להלכה. הגמרא במסכת סוטה (לד, ב) מספרת על כָּלב שהשתטח על קברי האבות בחברון והתחנן שינצל מעצת המרגלים וזו לשון הגמרא “‘ויעלו […]

האם מותר לטלטל טלפון סלולרי לצורך צפיה בשעה? הרב אלחנן פרינץ עונה

האם מותר לטלטל בשבת טלפון סלולרי על מנת להביט בשעון המופיע על הצג בכדי לדעת את השעה? האם מותר להזיז את הטלפון הסלולרי בשבת כאשר מסדרים את החדר? האם מותר לקחתו לבית-החולים, כאשר מתפנים עם אמבולנס? במאמר זה, ננסה להבין איזה גדר מוקצה הוא נחשב, ומהן ההשלכות מההגדרה. א. גדרי מוקצה מחמת חסרון כיס כדי […]