He

Fr

Es

Ru

En

העלון השבועי מבית מכון מאיר "באהבה ובאמונה"

פרשת ויגש תשפ"א

אסתר אברהמי: הסודות שמפרידים בינינו
אַבְנֵר בֶּן נֵר הַצַּדִּיק
אַבְנֵר בֶּן נֵר הַצַּדִּיק
האספו והיקבצו
האספו והיקבצו
אל תרגזו בדרך
אל תרגזו בדרך
את אחי אנכי מבקש
את אחי אנכי מבקש