Jerusalem

9°C
Scattered clouds

He

Fr

Es

Ru

En

העלון השבועי מבית מכון מאיר "באהבה ובאמונה"

פרשת כי תבוא תש"פ

בזכות המוסרים נפשם עליה
בזכות המוסרים נפשם עליה
להדביק את העולם / הרב ליאור לביא
להדביק את העולם / הרב ליאור לביא
האם אפשר לשמוח בלי תיקון המידות??
סידרת 'הקדמות לאמונה' : הקדמת שו"ת 'להורות נתן': ה'קוד האתי' של הפוסק