פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

העלון השבועי מבית מכון מאיר "באהבה ובאמונה"

פרשת שלח לך תשפ”א

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!