He

Fr

Es

Ru

En

לימוד שפות זרות (ב)

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

גם הראי"ה קוק זצ"ל התייחס לחרם על לימוד שפות זרות ומלאכה בבתי הספר. הרב היה קשור לשני מוסדות חינוך ביפו. האחד – ת"ת "שערי תורה" – שהרב היה ממייסדיו. ת"ת זה היה בן טיפוחיו של הרב" ולימדו בו מלאכה על מנת שהתלמידים ירכשו מקצוע" אבל לא שפות זרות. השני – בי"ס "תחכמוני" – שלימדו בו קודש וחול" וכמובן גם שפות זרות. הרב לא היה ממייסדיו אבל פרש את חסותו עליו. בגלל תמיכתו של הרב בשני מוסדות חינוך אלו הופנו אליו שאלות על עמדתו ביחס לחרם.
במכתב הראשון (קיא. משנת תרס"ח) שהרב מקדיש לסוגיה זו" הוא מסביר שהחרם בירושלים נבע מפחדם של חכמי ירושלים מהשפעתה המזיקה של ההשכלה. אבל" רומז הרב" פחדם היה "נפרז". תגובה מעין זו אופיינית לירושלים" בגלל קדושתה היתרה וניתוקה "מכל העולם החי המעשי וכל תהפוכותיו". סוף דבר" המחרימים הגדישו את הסאה. במה? בזה שגזרו על כל חכמה של חול וגם על שפת המדינה" וחיזקו את החרם בחומרות רבות" ולא הותירו שום פתח.
מוסיף הרב" שכיום" חרם זה "מוטל כעול ברזל על צווארי האנשים יראי ה' ותמימי דרך" כי אין להם עצה בחינוך בניהם". ההורים רואים שללא ידיעת שפה ומדע אי אפשר להחזיק מעמד בחיים. בגלל החרם" המוסדות היחידים המכשירים את תלמידיהם למלחמת החיים הם אלו שמנוהלים על ידי פורקי עול תורה ומצוות. לכן" אומר הרב" משום "עת לעשות לד'"" עלינו להיכנס לפרצה דחוקה להכשיר את בתי הספר שמלמדים בהם שפות ומדע. הרב מעיד על עצמו שהוא מעלים עין מבתי ספר שנוהגים כך" למרות שהם עוברים על חרם חכמי ירושלים. אם הוא יידרש לייסד בעצמו בי"ס מסוג זה" הוא יצטרך להיכנס למו"מ הלכתי על מנת למצוא טעמים ברורים להיתר.
את נימוקי ההיתר מזכיר הרב באיגרת מאוחרת יותר (תרלה. משנת תרע"ד): בחרם – כמו בכל נדר – הולכים לפי כוונת הנודר. אם השתנו התנאים" ואין החרם משרת את המטרה שעבורה הוא נגזר" ועל אחת כמה וכמה אם הוא מזיק לה" בטל החרם מאליו. גוזרי החרם התכוונו להתגונן באמצעותו מפני השפעתה המזיקה של ההשכלה. אבל" עתה" החרם מונע את ההתחרות עם בתי הספר החילוניים" ודוחף הורים רבים לשלוח אליהם את בניהם על מנת להכשיר אותם למלחמת החיים. החרם לא רק שאיננו מציל מן הכפירה אלא מחזק אותה בעקיפין. ראיה לכך" מהסכמתם של חכמי ירושלים עצמם לבית ספר "נצח ישראל" שבו למדו את השפה הערבית ומדע. תכנית זו איננה מתיישבת עם החרם!! אלא מכאן שחכמי ירושלים עצמם הכירו בצורך להתחשב במטרות החרם. אם יישום החרם משיג תוצאה הפוכה" מותר להתעלם ממנו.
במכתב לגרי"מ טיקוצ'ינסקי (תרנד) מגלה הרב את דעתו האישית "העיונית להלכה" שחייבים לייסד בתי ספר המלמדים לימודי חול" אבל הוא "לא הרהיב עוז להורות כזה למעשה"" "לצאת במעשה נגד גדרי הראשונים בא"י ולעסוק ביסוד בתי ספר שיש בהם לימודי חול ושפות זרות" אפילו על טהרת הקודש". לכן" הרב לא היה שותף להקמת בת"ס שיש בהם לימודי חול" אבל הוא לא מחה במייסדי בתי הספר כאלו" כאשר מגמתם לשם שמים" להציע אלטרנטיבה כשירה לבתה"ס החילוניים. יתרה מזו" הוא הסכים לקבל על עצמו את הפיקוח על "תחכמוני" על מנת לסייע להתפתחותו החיובית. הרב מסתייג מאלו שנלחמים בבתי ספר אלו באמצעות החרמות השונים.
הרב סייג את ההיתר ללמוד שפות זרות בכך שלא ילמדו אותן בכיתות הנמוכות (קנא). "על דרישת כבודו להנהיג את השפה הגרמנית בתור שפה של רשות בתכנית הלימודים מהמחלקה הרביעית והלאה" הנני מסכים" (תרי).
הרב יעקב פילבר שליט"א מספר ("כוכבי אור" 203) שהוא שמע מהגר"י אריאלי זצ"ל שכאשר עלה הרב זצ"ל לכהן כרבה של ירושלים" התנתה קבוצה ירושלמית אחת את תמיכתה בו בהצטרפותו לחרם. הרב סירב מפני שהיה בכך לפגוע בחינוך הדתי בא"י" הפוך מכוונת המחרימים.
הערה: על דבר יחסו של ה"חזון איש" לחרם" מצאתי עדויות סותרות. יש מי שהעיד שהחזו"א אסר לימודי אנגלית בכל ת"ת בארץ כיון שחשש החרם איננו בירושלים בלבד אלא בכל הארץ. ב"ליקוטי הראי"ה" (ב 109) מובאת עדות שהחזו"א סבר שקיום החרם עלול לגרום לרבים לעבור למוסדות חינוך חילוניים. וזהו פיקוח נפש ליהדות הנאמנה. והחרם איננו מהדברים שעליהם נאמר: יהרג ואל יעבור". (המשך בשבוע הבא)
לתגובות: [email protected] . לב אבות – קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים" פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" – evavot.org.ill אתר – מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך" רבנים ופסיכולוגים.

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
בירור הנהגת המלאכים וההגבלה שלהם לשליחות אחת – הרב אשר בוחבוט
בירור הנהגת המלאכים וההגבלה שלהם לשליחות אחת - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
מסירים את הלוט מעל… לוט – הרב מאיר טויבר
מסירים את הלוט מעל... לוט - הרב מאיר טויבר
play3
מגזין
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
play3
בית המדרש
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה – הרב איתן שנדורפי
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה - הרב איתן שנדורפי
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x