He

Fr

Es

Ru

En

כוח מעשיו הגיד לעמו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

רש"י פותח את פירושו על התורה בהביאו את המדרש: "לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ'החודש הזה לכם'" שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל" ומה טעם פתח ב'בראשית'? משום 'כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים' (תהילים קיא ו)" שאם יאמרו אומות העולם לישראל" ליסטים אתם שכבשתם את ארץ כנען" הם אומרים להם: כל הארץ של הקב"ה היא" הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו" ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו" (בר' א א" רש"י).
כידוע" רש"י חי לפני כאלף שנה" כאשר עם ישראל היה בגלות והארץ נשלטה אז על ידי עמים זרים. לכאורה טענת האומות 'ליסטים אתם' לא היתה רלוונטית" ובכל זאת בחר רש"י במדרש הזה. שכן טענות הגויים נגד ישראל הן אלפי שנים" בין שאנו שולטים בארץ ובין שהיינו בגלות. התשובה לטענת הגויים היא לא מה עלינו לומר להם" אלא מה אנו נאמר לעצמנו" ככתוב "כוח מעשיו הגיד לעמו" ולא 'לעמים'. מתוך שאנו נדע את כוח מעשיו של הקב"ה שברצונו בחר בנו ובחר בארצנו" ומכוח הציווי האלוקי כבשנו את ארצנו" אנו יכולים לעמוד כנגד הטענה הקבועה של הגויים 'ליסטים אתם!' – כובשים אתם.
נכון לעכשיו" צדק ראש ממשלתנו מר בנימין נתניהו כאשר קרא לדחות על הסף את דוח גולדסטון" שכל מטרתו להאשים את ישראל" מנהיגיה וצבאה" באותה טענה עתיקה 'ליסטים אתם'" כובשים אתם פושעי מלחמה אתם ח"ו. האשמות שמטרתן לערער על קיומה של מדינת ישראל ולפגוע בחוסנה וביכולת שלה להגן על עצמה מפני פושעי המלחמה האמתיים הלא הם רוצחי הילדים" הנשים והזקנים" ואזרחים שלווים לאלפים" הם ארגוני הטרור והפשע" הפועלים לחיסול מדינת ישראל ח"ו.
היכולת שלנו לעמוד מול מתקפות הטרור והכזב והרשע של הערבים ועושי דבריהם כגולדסטון ואחרים" היא בהבנה היסודית והבסיסית ש"כוח מעשיו הגיד לעמו"" שאנו עמו של הקב"ה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את ארץ ישראל וציווה עלינו לכבוש אותה וליישב אותה ולהקים בה מדינה בשביל לגלות לעין כל את כוח מעשי ה' ית'" להביא את אור ה' לעולם כולו. מתנהלת כאן מלחמה של בני אור בבני חושך הבאים לכבות את נרם של ישראל ההולך ואור" מלחמה שאנו ננצח בה בגדול" כי אנו עם הנצח ככתוב "נצח ישראל לא ישקר". נברך את ראש ממשלתנו ואת מפקדי צה"ל וחייליו" בברכת ה' יתברך ליהושע: "חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם… חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך ה' אלקיך בכל אשר תלך" (יהושע א).

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x