He

Fr

Es

Ru

En

השפעת הרצון על פעולת התפילה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

ויעתר יצחק אל ה'.. ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו. הלשון הזו של תפילה כ'עתירה' אינו מצוי כל-כך. ואכן חז"ל נדרשו למילה הזו ולימדו (יבמות סד א): "א"ר יצחק למה נמשלה תפילתם של צדיקים לעתר" לומר לך מה עתר (סוג של קלשון) זה מהפך את התבואה ממקום למקום" כך תפילתם של צדיקים מהפכת מידותיו של הקב"ה ממידת רגזנות למידת רחמנות". וביאר התורה תמימה" שבטבע היו יצחק ורבקה עקרים ולא ראויים ללדת ולשנות סדרי הטבע" שאין דבר זה רצוי לפני ה'" וזוהי מדת הרגזנות שיש כאן" ותפילת הצדיקים מהפכת אותה וכך זכו יצחק ורבקה לילדים.
ויש להבין כיצד פועלת התפילה למהפך הזה. אומר הרב קוק זצ"ל" "התפילה פועלת לפי הערך של מהות הרצון של המתפלל". כלומר לא די בזה שאתה עומד בתפילה" אלא השאלה כמה אתה באמת רוצה את המבוקש בתפילה" כמה הוא חסר לך" לכן הרצון הזה אומר הרב הוא צריך להיות "הרצון הטוב לגמרי… אור אין סוף". הרצון צריך להיות של הטוב הגמור" השלם" לעומת זה רצון שהוא מוגבל כך גם יהיה ערך פעולתו" אך לפי אומץ המציאות שלו כך הוא אומץ גבורתו לפעול". (קובץ א' תרסז)
באורות הקודש (ג' מח') מוסיף הרב ומדגיש "שהתפילה היא פעולה ממש" ככל פעולה שהטבע שלה מורגש… אבל כל זה תלוי כמו שאמרנו "בגודל קודשו של הרצון היחידי של המתפלל" ושל התוכן האלוקי הממלא את נשמתו". והתפילה של הצדיקים עושה מהפכה בערכי העולם כולו ולומד זאת הרב מדברי חז"ל שהבאנו בפתיחה.
כך אפשר להבין את מה שאמרו חז"ל על פסוק זה 'ויעתר לו ה' '" "לו ולא לה" שאינה דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע" (רש"י). מסביר הרב "שצדיק בן צדיק טוב רצונו יותר עמוק מצדיק בן רשע על כן תפילתו יותר נשמעת" (קובץ א' תרסז).
ומה הדרך לפתח ולהרחיב את הרצון?" במידות הראי"ה – רצון – מלמד הרב שהרצון צריך להתגדל בכל כוחו" כלומר קודם כל פיתוח הרצון באדם" ללמד אותו לרצות" לשאוף" ואחר כך למלא אותו בתוכן" " מפתחים אותו בקודש"" כאשר הדרך לפיתוח הרצון היא לימוד התורה "שאין הרצון משתכלל בטהרתו כי-אם על-עדי השפעתה של תורה… ולפי כחה של תורה מתגדל אומץ הרצון" ועם זה הוא מתעלה מקדושה וזהו עילוי הרצון הפועל בעולם".
בתורה אנו נפגשים עם התוכן והרצון של הקב"ה בעולם" בכך אנו לומדים מה חשוב באמת" מתעלים ומתמלאים ברצונות נכונים" ובאים להתפלל על כך ולהביא לתיקונו של עולם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה