He

Fr

Es

Ru

En

המלכת ה' – יציאה מן המיצרים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

הגמרא במסכת ראש השנה (יא.)" מלמדת על מספר דברים חשובים שאירעו בראש השנה: "בטלה עבודה מאבותינו במצרים… נפקדו שרה רחל וחנה.." ומוסיפה "בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים". הגמרא לומדת זאת מפסוק בפרק פא בתהילים שבחלק מקהילות ישראל אומרים אותו בראש השנה. נאמר שם "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו כי חוק לישראל הוא… עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים". הגמרא מבינה מסמיכות הפסוקים שיוסף יצא מבית האסורים ביום שתוקעים בשופר בכסה ליום חגנו" שהוא ראש השנה.
אם נתבונן נראה שלא כתוב 'בצאתו מבית האסורים'" אלא כתוב "בצאתו על ארץ מצרים"" משמע שביום זה הוא נתמנה למלך. למדנו מכאן שהמלך היהודי הראשון" שהוא יוסף" הומלך ביום ראש השנה" וזוהי הכנה למלכות ה' שמופיעה דרך מלכות עם ישראל בעולם. כאשר הסדר הוא – משיח בן יוסף בתחילה" ולכן הוא המלך היהודי הראשון" כשהשאיפה והתפילה היא למשיח בן דוד שאותו אנו מזכירים במוסף של ראש השנה "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול".
בתפילה בנוסח עדות האשכנזים מופיע הפיוט "באין מליץ יושר מול מגיד פשע". מבאר הנתיבות שלום בשם העבודת ישראל" "כי בחינת אין" מה שיהודי מבטל את עצמו ומשים עצמו לבחינת אין מול הקב"ה" זהו המליץ יושר מול מגיד פשע… כי ענין ההתבטלות הוא דבקות גמורה בה' וכל המחובר לטהור טהור".
ונראה לבאר שבחינת ההתבטלות עוברת דרך ההבנה שכל מה שקורה לי" הכל הוא ממש מאת ה' יתברך" לטובתי. יש מצבים שהאדם לא מבין את הנהגת ה' אתו" וקשה לו. הוא נמצא במיצר" הוא אסור במידה מסוימת" ולצאת מן המיצר זה להבין שהכל מאת ה'" הרוצה בטובתנו. כך בפרט וכך בַּכלל בתקופה מורכבת זו שאנו עוברים" יש להרים את המבט ולראות את הטוב הצומח מזה בהכרה שיש מנהיג לבירה.
נראה לומר שלהבנה הזו הגיע יוסף בראש השנה. שנים רבות הוא סבל" נמכר למצרים" אשת פוטיפר הציקה לו" הוא ישב שנים רבות בכלא" והנה הוא יוצא בראש השנה מבית האסורים" פותר את חלומות פרעה ומתמנה למלך. עכשיו יוסף מבין שכל מה שעבר עליו" היה כדי שיגיע למעמד הזה "להחיות עם רב"" והבנה זו מובילה אותו אחר כך להתפייסות עם אחיו" שהיא נפלאה כל-כך. הוא אינו מאשים אותם" לא נותן להם הרגשה לא טובה" ולא אומר להם תראו מה עשיתם" תראו כמה סבלתי" אלא "האלוקים חשבה לטובה". לתובנה הזו הוא הגיע בראש השנה כאשר הומלך למלך. זו המשמעות לגבינו" לצאת מהמצר – זו קריאה לצאת מבית האסורים הפרטי שלנו" ולהגיע לתובנה שה' מנהיג את עולמו" בחסד וברחמים. הכול מחושב ומדוד והכול באמת לטובה.
זה אולי מה שחכמים באו לומר לנו במאמר הזה" שיוסף יצא מבית האסורים בראש השנה" כי המלכת ה' עלינו ועל העולם כולו עוברת דרך ההבנה הזו" וההתבטלות המוחלטת הזו שאין עוד מלבדו וה' בחכמה יסד תבל ומלואה. שנה טובה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות