He

Fr

Es

Ru

En

שו"ת קורונה ראש השנה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

ש: האם מי שנמצא בבידוד יכול לשמוע סליחות בטלפון ובזום?
ת: כן. לענות אמן. אבל לא שלוש עשרה מידות.
ש: קשה לי מאוד להתפלל בחוץ בשמש עם מסכה. האם אפשר להתפלל בבית ביחידות?
ת: לפעמים צריך גבורה בחיים.
ש: במניין חוץ בו סובלים מחום" אפשר לקצר בתפילה?
ת: כן. לקצר בפיוטים. לקצר במנגינות וחזנות. לקצר במי שבירך: מי שבירך אחד כולל כולם. וכן לוותר על הפסקה בין שחרית לתקיעות.
ש: מי שמתפלל בחוץ בחום" מותר לו לשתות באמצע תפילה?
ת: כן. אף על פי שעוד לא קידש" כי זו שעת הדחק. במקומות בתפילה שמותר להפסיק לברכות.
ש: בחוץ אפשר לקצר בתקיעות במקום מאה קולות?
ת: אין סיבה. זה קצר. אך לקצר בפיוטים שמסביב.
ש: האם מותר להניח מסכה על השופר" היינו בסוף השופר היכן שהקול יוצא" כדי שלא יתיז רוק ממנו לקהל?או שאסור" כי זה גורם שלא ישמעו קול השופר כראוי ?
ת: אפשר" אך שתהיה מתוחה בחוץ.
ש: כיצד יישמרו מהדבקה אלה שעומדים קרוב לתוקע?
ת: יעמדו רחוק. כולל המקריא. כמובן" אין להעביר שופר מאחד לשני כדי לתקוע.
ש: הנמצא בבידוד" כיצד יקיים מצות שופר?
ת: חבר יתקע לו מעבר לדלת" או ישמע תקיעות מרחוק.
ש: האם אישה שמתפללת בבית יכולה לתקוע לעצמה?
ת: כן. ועבור חברות.
ש: אדם בבידוד הרגיל לשמוע שופר בתפילה בלחש" האם אז יתקע לעצמו" או לא" ואז לא יגיע למאה קולות?
ת: לא יתקע בתפילה אלא ישלים אחר כך מאה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות